Bestuurs Leden

 

Voorzitter:

Sjoerd de Jonge 

 

Secretaris:

Iek de Smit

 

Penningmeester: 

Betty van de Straat

 

Bestuursleden: 

Karen Braamse (muziek)

Esther Traas(jeugd)